คำแนะนำ


[How to] วิธีการใช้งานระบบวิเคราะห์ข้อมูลระดับย่อยสําหรับการวางแผนการศึกษา [ วิดิโออื่นๆ ]

ระบบทำอะไรได้บ้าง

การสืบค้นตัวแปรเเละข้อมูล
(Searchable)
การวิเคราะห์ข้อมูล
(Data Analysis)
การจัดการข้อมูล
(Data Management)